Search
Sunday 18 February 2018
  • :
  • :

Percuma makan

Percuma makan

Suatu hari hujan sangat deras. Seorang direktur perusahaan hendak berangkat kerja. Dia melihat sepatunya yang masih kotor. Karena itu dia memanggil pembantunya untuk membersihkan dan menyemir sepatunya. “Tolong ya, sepatu saya diberishkan dan disemir!”, begitu perintahnya kepada pembantu.

makan

Sang pembantu menjawab, “Hari ini hujan deras pak, nanti sepatunya juga akan kotor. Percuma pak saya bersihkan kalau nanti juga kotor lagi. Mendengar hal itu sang direktur hanya diam saja. Dia ambil sepatunya, dia bersihkan sendiri dan juga disemir sendiri.

Ketika berangkat, sang direktur mengajak pembantu yang tadi diperintah membersihkan sepatu untuk ikut. “Ayo, ikut aku. Nanti ada kerjaaan penting di kantor yang harus kamu selesaikan”, kata sang direktur. “Baik Pak” kata pembantu.

Hari itu memang masih pagi, jadi belum ada makanan yang siap di rumah. Akhirnya mobil mereka dibelokkan ke rumah makan. Sampai di rumah makan direktur tadi makan sendirian. Dia tidak mengajak pembantunya untuk makan. Sang pembantu akhirnya protes, “Tuan, saya juga lapar tuan”. Maka jawaban sang direktur ,”Percuma kamu kuberi makan kalau nanti juga lapar lagi.